De slimme parkeerapp voor mensen met een GPK

We maken parkeren voor mensen met een fysieke beperking soms erg lastig. Ze kunnen niet spontaan op pad. Dit is het startpunt geweest van ons innovatieproject, waarin we de grootste knelpunten hebben opgehaald bij de gebruikersgroep en een passende oplossing hebben ontworpen.

Direct naar


Wat gaat er mis? De grootste knelpunten voor gebruikers


https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4296e807-2b75-4547-94ad-dc88b3346602/GPK-app.png

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), dat moet toch makkelijker kunnen?

Laten we als overheid het initiatief nemen en één gebruiksvriendelijke parkeer-app realiseren voor heel Nederland, gebaseerd op maximale privacy. Zodat mensen met een fysieke beperking volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving.